مراقبت های بعد از جراحی لوزه

مراقبت های بعد از جراحی لوزه

مراقبت های بعد از جراحی لوزه مراقبت های بعد از جراحی لوزه : لوزه یکی از مکانیزم هاییست که از بدن در مقابل ورود ویروس و باکتری جلوگیری می کند. اما ممکن است لوزه ها عفونت کنند و این عفونت موجب رشد آن ها شود. زمانی که لوزه رشد بی رویه داشته باشد ، بیمار ملزم به انجام...