مراقبت های بعد از تزریق ژل

مراقبت های بعد از تزریق ژل

امروزه به منظور رفع عوارض ناشی از افزایش سن و پیری روش های مختلف جوانسازی انجام می شود. تزریق ژل یکی از رایج ترین این اقدامات است که علاوه بر جوانسازی و رفع خطوط عمیق در افزایش حجم برخی نقاط صورت همچون لب ها ، گونه ها و چانه مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع این کار...