جراح بینی شمال

جراح بینی شمال

با توجه به استانداردهای زیبایی ، بینی یکی از موثرترین اعضا در تناسب چهره می باشد. به همین دلیل امروزه انجام جراحی بینی یا رینوپلاستی میان اقشار مختلف مردم باب شده است ؛ به گونه ای که افراد بسیاری تمایل به انجام این پروسه زیبایی را دارند. اما برای انجام رینوپلاستی...