جراحی آندوسکوپی سینوس

جراحی آندوسکوپی سینوس

عمل جراحی آندوسکوپی سینوس طی جراحی آندوسکوپی سینوس هیچ گونه برش و شکافی بر روی پوست بیمار ایجاد نمی شود و درمان سینوزیت با کمک دستگاه آندوسکوپ انجام می پذیرد. ( مراقبت های بعد از آندوسکوپی سینوس ) جراحی آندوسکوپی سینوس یکی از رایج ترین روش های درمانی بیماری های...