مراقبت های بعد از آندوسکوپی سینوس

مراقبت های بعد از آندوسکوپی سینوس

رعایت مراقبت های بعد از جراحی آندوسکوپی سینوس مراقبت های بعد از جراحی آندوسکوپی سینوس : جراحی آندوسکوپی سینوس با هدف برطرف کردن عفونت سینوس ها ، گرفتگی مجرا های تنفسی ، احساس سنگینی سر ، افزایش اندازه شاخک های بینی ، ترشحات بد بوی بینی و غیره انجام می شود. این جراحی...