جراحی بینی باز

جراحی بینی باز

جراحی بینی باز چیست ؟ جراحی بینی باز : به طور کلی جراحی زیبایی بینی با هدف اصلاح ایرادات تنفسی و ظاهری بینی انجام می شود. این جراحی تاثیر بسزایی در زیبایی چهره داشته و موجب برقراری تناسب و توازن میان اعضای صورت خواهد شد. در واقع به جرات می توان گفت که جراحی زیبایی...